Mô tả danh mục:

Loa hội nghị Jabra được thiết kế cho các cuộc họp nhóm nhỏ, hoặc cá nhân trong các cuộc đàm thoại trực tuyến, tăng hiệu quả cuộc họp.