Mô tả danh mục:

Cung cấp, phân phối tổng đài IP OpenVox, hỗ trợ đa dạng trung kế VoIP, PSTN, E1. Đáp ứng với các quy mô doanh nghiệp từ 800 tới 5,000 users