Điện thoại IP Atcom D21

Liên hệ báo giá

Điện thoại IP Atcom D20 là dòng điện thoại bàn VoIP cơ bản, có hỗ trợ PoE, chất lượng tốt, phù hợp với việc trang bị hàng loạt cho nhân viên văn phòng của các doanh nghiệp.